Museumhuis                       KUNSTPAVILLION Leben und Leben inmitten zeitgenössischer kunst LEIDENSCHAFT FÜR KUNST

KUNSTPAVILJOEN

Wonen en leven tussen hedendaagse kunstPASSIE VOOR KUNST

Jannie Tonnis de Graaf en haar man Job Kuiper wonen in hun passie: museumhuis Kunstpaviljoen. Een totaalkunstwerk van architectuur, interieur, kunst en natuur. Geïnspireerd door het Museum Insel Hombroich en het gedachtegoed van Helene Kröller - Müller creëerden zij in 1999 op het Drentse platteland in Nieuw Roden hun museumhuis. Voor de basisvorm is uitgegaan van Villa Rotonda van Palladio, de doorkijkjes binnen zijn geïnspireerd op het werk van Frank Lloyd Wright. Hun visie op hedendaagse kunst heeft het echtpaar consequent doorgevoerd in het Kunstpaviljoen. Hier kunt u als bezoeker ervaren hoe het is: wonen tussen hedendaagse Nederlandse kunst en vormgeving.

Van buiten oogt het museumhuis als een vierkant, opgetrokken uit paarsrode baksteen. Twintig meter lang, twintig meter breed, vier meter hoog. Een kaarsrecht pad, twee grasvelden ter weerszijden, lila deuren die het oog naar binnen trekken. Al na de eerste stap over de drempel ontvouwt het gebouw zich. Door de diverse doorkijkjes en het prachtige Drentse coulisselandschap voelt het gebouw heel open aan.INSPIREREND TOTAALKUNSTWERK

Het Kunstpaviljoen, strak en statig van buiten, is intiem en modernistisch van binnen. Het fantastische uitzicht wordt op harmonieuze wijze geïntegreerd in de hedendaagse stijlkamers. Het paviljoen werd gebouwd met het doel de kunst optimaal te kunnen presenteren in een woonomgeving. Een plek van inspiratie, bezinning en rust. Al wandelend over het landgoed en door de stijlkamers wordt u steeds opnieuw verrast en geïnspireerd door de combinatie van het landschap, de architectuur en de kunstcollectie. Hier worden hedendaagse kunst en vormgeving gecombineerd in een natuurlijke setting.COLLECTIE ALS INRICHTING

Net als de ligging op het Drentse platteland is ook de collectie spectaculair. De verzamelde topstukken vormen een voortreffelijke, gevarieerde en voortdurend verassende collectie. Deze bestaat voor een groot gedeelte uit unica of prototypes van hoofdzakelijk Nederlandse kunstenaars en vormgevers. Ze vormen de inrichting van het Kunstpaviljoen. Bijna altijd weet het echtpaar die stukken te verzamelen van kunstenaars en designers van wie pas (veel) later de relevantie en het belang wordt ingezien. Hiervoor volgen zij onder meer de studenten van de Design Academy Eindhoven, Rietveld Academie Amsterdam en ArtEZ Arnhem. In de woonkamer staat een bank van Piet Hein Eek en hangen lampen van Jurgen Bey. De eetkamer, die tevens trouwkamer is, heeft een wandschildering van Anne Wenzel. Hier ziet u ook een klok, kroonluchter en papieren tafel van Job Smeets. Tot de vaste collectie hoort verder nog werk van onder anderen Maarten Baas, Rein Draijer, Rob Scholte en Auke de Vries.

Een groot gedeelte van de eigen collectie wordt permanent getoond.

KUNSTPAVILLION Leben und Leben inmitten zeitgenössischer kunst LEIDENSCHAFT FÜR KUNST        Jannie Tonnis de Graaf und ihr Mann Job Kuiper leben in ihrer Leidenschaft: dem Museumshaus Kunstpaviljoen. Ein Gesamtkunstwerk aus Architektur, Interieur, Kunst und Natur. Inspiriert vom Museum Insel Hombroich und den Ideen von Helene Kröller-Müller haben sie 1999 ihr Museumshaus im Drenthe-Land in Nieuw Roden geschaffen. Die Grundform ist an Palladios Villa Rotonda angelehnt, die Ausblicke im Inneren sind inspiriert von den Arbeiten von Frank Lloyd Wright. Im Kunstpaviljoen hat das Paar seine Vision von zeitgenössischer Kunst konsequent umgesetzt. Hier können Sie als Besucher erleben, wie es ist: zwischen zeitgenössischer niederländischer Kunst und Design zu leben. Von außen sieht das Museumshaus aus wie ein Quadrat aus lila-roten Backsteinen. Zwanzig Meter lang, zwanzig Meter breit, vier Meter hoch. Ein schnurgerader Weg, zwei Rasenflächen zu beiden Seiten, lila Türen, die den Blick auf sich ziehen. Das Gebäude entfaltet sich nach dem ersten Schritt über die Schwelle. Aufgrund der verschiedenen Ausblicke und der wunderschönen Drenther Bocage-Landschaft fühlt sich das Gebäude sehr offen an. INSPIRIERENDES GESAMTES KUNSTWERK Der Kunstpavillon, außen schlicht und herrschaftlich, ist innen intim und modern. Die fantastische Aussicht fügt sich harmonisch in die zeitgenössischen Zimmer ein. Der Pavillon wurde mit dem Ziel errichtet, die Kunst im Wohnumfeld optimal zu präsentieren. Ein Ort der Inspiration, Besinnung und Ruhe. Beim Gang durch das Anwesen und durch die historischen Räume werden Sie immer wieder von der Kombination aus Landschaft, Architektur und Kunstsammlung überrascht und inspiriert. Hier verbinden sich zeitgenössische Kunst und Design in einer natürlichen Umgebung. SAMMLUNG ALS GERÄT Genau wie ihre Lage in der Landschaft von Drenthe ist auch die Sammlung spektakulär. Die gesammelten Meisterwerke bilden eine exzellente, vielfältige und immer wieder überraschende Sammlung. Diese besteht größtenteils aus Einzelstücken oder Prototypen von hauptsächlich niederländischen Künstlern und Designern. Sie bilden das Innere des Kunstpavillons. Fast immer gelingt es dem Paar, die Stücke von Künstlern und Designern zu sammeln, deren Relevanz und Bedeutung erst (viel) später erkannt werden. Dazu folgen sie unter anderem Studenten der Design Academy Eindhoven, der Rietveld Academy Amsterdam und ArtEZ Arnhem. Im Wohnzimmer gibt es ein Sofa von Piet Hein Eek und Lampen von Jürgen Bey. Das Esszimmer, das auch ein Hochzeitszimmer ist, hat ein Wandgemälde von Anne Wenzel. Hier sehen Sie auch eine Uhr, einen Kronleuchter und einen Papiertisch von Job Smeets. Die ständige Sammlung umfasst unter anderem auch Werke von Maarten Baas, Rein Draijer, Rob Scholte und Auke de Vries.  Ein Großteil der eigenen Sammlung ist permanent ausgestellt.